[Pak-Media] Urdu News: 9/11--USA--Bush--Osama--Economy